Luchd Obrach na Pròiseict

Stiùiriche:

An t-Oll. Iain Seathach
Àrd-Òraidiche ann an Sluagh-Eòlas na h-Alba
Sgoil Eòlais na h-Alba
Ceiltis is Eòlas na h-Alba
Oilthigh Dhùn Èideann

Luchd-Rannsachaidh:

An t-Oll. Anndra Wiseman, MA, MPhil, PhD
Naomi Harvey, MA